Skärvor ur historien 
på Galleri Gripen

ANGELA LIND BERGSTRÖM 
Skärv

Galleri Gripen, Karlstad

"Skärv" - så kallar Angela Lind Bergström sin pågående utställning på Galleri Gripen i Karlstad. Hon vi­sar målningar, grafik och objekt i blandteknik.  Motivkretsen är relativt homogen: det är arkeologiska fynd, framförallt från medelhavsländerna. som bildar basen i konstver­ken. I det stora galleriet är det vas framställningar som dominerar.

UPPREPNINGAR. Kompositionerna i dessa bilder upprepas gång på gång; vasen i mitten och ofta någon symbol som accent, exempelvis en månskära eller ett löv.
Det stora formatet övertygar och även sättet att variera motivet.
  Tyvärr saknar vasbilderna ofta det där lilla extra, det spänningshöjande som griper tag. Då är de stora amforateckningarna som hänger i galleriets fönster mer intressanta. Stiliserade linjer agerar i ett växelspel med ett skulpturalt och natu­ralistiskt uttryck.

  Det finns också en serie bilder som fö­reställer drottningens badkar från palatset på Knossos. Särskilt spännande är en av dessa bilder, där man anar att en gestalt svävar över det vackra badkaret - kanske drottningen själv?
Angela Lind Bergström har även fatt lilla galleriet på Gripen till förfogande.

SUGGESTIVT RUM. Här har hon lyckats skapa ett intimt och suggestivt rum. Först möter ett tiotal små små monotypier med täta och innehållsrika kompositioner. Bilderna är abstraherande och måleriska och de förmedlar koncentration och närvaro.
  Installationen S T O L består av en målning av en stol, ett foto av samma stol som placerats i en svart låda samt vad som måste vara den avbildade stolen själv som står däri verkligheten men utan ryggstöd.  Vad har denna slit­na stol varit med om? Varför har den delats in i numrerade zoner?
Gamla saker har alltid en dold historia och kan dessutom ibland

 uppfattas som vackra just genom sin slitenhet. Serien "Historiens svarta lådor" är just en stor samling av små lådor med spår från det förflutna. Temat är kan­hända upptäckter: vi möter i lådorna män som forsknings­resanden Sven Hedin, sir Arthur Evans och Schliemann, de två sistnämnda ryktbara arkeologer som på sin tid grävde ut Knossos och Tröja.

FASCINERANDE. Hela serien av lådor hänger ihop på ett genomtänkt sätt och det är inte bara arkeologi det handlar om utan på sätt och vis också människans existens i historien. En fin och fascinerande historia, berättad av Angela Lind Bergström.

Utställningen pågar till den 9 december.

ANNA SVENSSON

 

 

tillbaka