I mitten av Värmland

   Hem     Shop     Gården på Hörn     Våra äpplen     Kurser     Våra djur     Angelas konst     Tommys konst     Kontakta oss

Aroma                                     Alice                                        Belle de Boskoop                  Dottevikinga                      Värmlands Paradis Äpple    Stenbock
  Äppelsorter som finns i lager,till höger 2022 års spön  
Aroma på B9 -20 Peasgood på B9 -20
Ananas Kanel B9
Ananas Kanel A2
Aroma B9
Caritas grannes A2
Celini A2
Celini B9
Hornsberg B9
Hornsberg A2
Hvitus B9
Hvitus A2
Katja B9
Knektlyckan B9
Oraine A2
Reval A2
Risäter B9
Risäter A2
Rosenhäger A2
Rosenhäger B9
Rossvik A2
Silva A2
Silva B9
Särsjö B9
Transparent Blanch A2
Vit Astrakan B9
Vit Astrakan A2
Åkerö A2
Åkerö B9

 

 
Aroma på A2 -20 Reval på B9 -21
Alice på Antonovka -19 Rödluvan på A2 -19
Arnmans gula.höstkalvill på B9 -19 Rosenhäger på A2 -21
Belle de Boskoop på B9 -21 Spässerud på Anton -17
Cox orange på B9 -21 Spässerud på B9 -21
Cox pomona på B9 -21 Värml. Paradis Ä. på B9 -21
Dottevikinga på B9 -21  
Filippa på Anton -18  
Gul Richard på B9 -21  
Gyllenk. astrakan på B9 -21  
James Grive på B9 -21  
Katja på B9 -21  
Lobo på B9 -21  
Mantet på B9 -21  
Mantet på A2 -20    
Maglemer på B9 -21    
Oranie på B9 -21    
Odensta på B9 -19    
Odensta på A2 -19